GRAFICZNA TABLICZKA MNOŻENIA. STARTER

15,00

 

Zestaw PDF do samodzielnego druku.

Zajrzyj do środka

Kategoria:

Opis

Tabliczka  mnożenia  jakiej  nie  znaliście!

Graficzna tabliczka mnożenia. Starter to zestaw ćwiczeń, których celem jest pomoc dziecku w pamięciowym opanowaniu tabliczki mnożenia oraz pokazanie mu prawidłowości w nim występujących. Dziecko wykonuje kolejne działania, nanosi wyniki na okręg i łączy punkty. W ten sposób powstaje rysunek – obraz matematyczny. Obraz, który pozwoli spojrzeć na tabliczkę mnożenia oczami geometrii. A od niej już tylko jeden krok do rzeźby, malarstwa, ornamentyki.

Zestaw przeznaczony jest dla dzieci, które uczą się tabliczki mnożenia i poszukują atrakcyjnych sposobów do jej utrwalania.  Zestaw przeznaczony jest również dla dorosłych, którzy jeszcze nigdy nie widzieli jakie mnożenie potrafi być piękne.

Zestaw PDF do samodzielnego druku.